Posts

Covid-19 exacerbates the youth employment challenge in the Western Balkans

Image
This blog appeared on the Decent Jobs for Youth initiative.

By now, it has become crystal clear that the health crisis caused by the rapid spread of COVID-19 very expeditiously has turned into an economic one. The economies of the Western Balkans[1], five of which were part of former Yugoslavia until 1991, are no exception. Following the spread of the coronavirus, lockdowns and measures for social distancing were followed swiftly by tightened curfews. First, the sectors of accommodation, food and  personal services and retail trade were hard hit, followed by a widespread effect on all businesses, either because non-essential consumption plummeted or because the trade of these small and open economies became increasingly impaired. For example, the recent forecast for North Macedonia suggests a GDP decline of 3.8 per cent in 2020, compared to pre-crisis forecasts of about 4 per cent growth. Labour markets in the Western Balkans developed positively before the outbreak of the virus. Sin…

Што сфати владата?

Image
Барем мислам, или се надевам дека сфати неколку работи сврзани со економските политики.
1. Растот мора од некаде да произлезе. Да промовираме малку “wishful thinking” не е неопходно лошо, меѓутоа не е воопшто практично. Секој – вклучително и секоја политичка партија – може да каже дека ќе оствари просечен годишен раст од 5%. Всушност, со таква и повисока бројка се лицитираше уште пред 14 години и оттогаш започна некоја „манија“ по раст од 5-6%. Не е спорно дека таков раст и` е неопходен на Македонија за да има осетно влијание врз животниот стандард на населението, како и за побрза конвергенција кон доходното ниво на ЕУ. Еве што вели мојата проста пресметка: со просечен годишен раст од 4% на македонската економија и претпоставен раст на европската економија од 2%, БДП по глава на жител ќе се изедначи во 2068 година, што е нешто помалку од 50 години од денес. Со 5.5%, изедначувањето би се случило во 2047, односно 20-тина години порано. Оттука, прашањето за растот е несомнено клучното пра…

Имаме ли визија за економијата?

Image
Неодамна, економијата на Македонија доби втора шанса за раст и просперитет. По долга и тешка политичка криза, формирањето на Владата во јуни 2017 даде нов поттик на економијата, не толку преку донесување кристално јасна и цврста рамка за водење економска и развојна политика, туку главно преку ослободениот оптимизам и подигнатите очекувања и меѓу граѓаните и меѓу фирмите. Во третиот квартал, економијата порасна за само 0.2% во однос на истиот квартал од претходната година, но тоа повеќе беше ехо на случувањата што претходеа на тој квартал, и всушност, покажа дека ефектите од политичката криза ниту беа незначајни ниту инстантно можат да исчезнат. Но, ако се погледнат некои индикатори кои мерат повеќе перцепции отколку реални остварувања, тогаш постојат добри изгледи економијата да се врати на поздрави патеки за економскиот раст. На пример, кај индикаторот на доверба (слика 1) на раководителите во преработувачката индустрија, кој иако покажуваше некаков раст и во периодот пред мај 2017, …

Are youth in Serbia, Macedonia and Montenegro scarred on their road from school to work?

Image
Youth in transition countries in a much worse position than their EU counterparts Youth who acquired their first job are experiencing long transitions from school to work: on average, from about 21 months in Montenegro, to 24 months in Serbia and 25 months in Macedonia, being much longer than that of their EU peers. This may leave scars for their future employment outcomes. Macedonia, Montenegro and Serbia, once part of the same state, Yugoslavia, shared the same economic and political systems. After 1991, they embarked on transition to a market economy, with somewhat similar paths, largely shaped by the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank, though with country specifics and peculiarities which sometimes produced different economic outcomes. Contrary to other socialist countries which had zero open unemployment, the ex-Yugoslav republics had relatively high unemployment even at the beginning of 1990s (prior to the Yugoslav dissolution) (Mojsoska, 2005; Bartlett, 2007). T…

Економските предизвици на новата влада

Image
Се наоѓаме во предвечерјето на почетокот со работа на новата влада. Вообичаено, дебатата за економските предизвици со кои таа ќе се соочи пополека се појавува и ќе се интензивира кога владата ќе ја достави својата програма во собранието. Еве неколку размислувања за тие економски предизвици.
На сосем краток рок, предизвик е да се стабилизиаат економските очекувања. Во текот на двеипол годишната политичка криза, граѓаните станаа разочарани, а домашниот бизнис сектор ги замре своите активности. Потрошувачката на домаќинствата продолжи да придонесува кон економскиот раст со несмален интензитет, главно поради новите вработувања, порастот на пензиите, социјалната помош и порастот на кредитирањето кон населението, но живоста кај луѓето исчезна. Во обичните муабети, доминираа теми како „нема да не биде“, „да фаќаме џаде“ и слично. Неликвидноста во домашниот бизнис сектор кулминираше, особено во последнава половина година. Делумно веројатно поради забавената динамика на измирување на обврските …