Posts

Дивиденда, два слоја и ровер

Image
  Со економските и социјалните последици од пандемијата со Ковид-19 се занимаваме скоро една година. Анализите, пресметките и дебатата се сведува на секторската шема на шокот, ефектот од пандемијата врз приходите на населението и фирмите, и субвенциите од државата за да се зачуваат работни места и да се спаси дел од доходот на населението. Така полека навлеговме во т.н. нова нормала која, барем во моментов, се карактеризира со неколку илјади изгубени работни места, обесхрабрени работници, поголема и почеста употреба на технологијата, и мал дел работници – претежно во занимања кои бараат поголеми вештини и стручност, кои канцелариите ги заменија со работа од дома, парцијално или целосно. Но, дел од ваквите трендови не се нови. Ковид-19 само забрза веќе-постоечки трендови, присутни во еден или друг облик долго време пред пандемијата. Оттука, новата нормала можеби и не е толку нова. Овде ќе елаборирам три вакви тренда сврзани со демографијата, пазарот на труд и технолошките промени. Д

Не ја компромитирајте независноста на Народна банка

Image
  Во 1950 година, Џавахарлал Нехру, премиер на Индија, предложил пред влезот на Резервната (централната) банка на Индија да се подигнат две масивни статуи, како симбол на процесот на воспоставување на институционалниот поредок на независната држава. На отворен конкурс биле избрани ликовите на Јакша и Јакшани, полубогови од хиндуистичката митологија, чувари на градините на Кубера, богот на благосостојбата. На скулпторот му требале 10 години за да ги заврши фигурите, период за кој сензибилноста на јавноста за политиките на владата станала многу поостра. Кога конечно биле поставени, Нехру аргументирал: „Тие се тука за да ја штитат независноста на централната банка“. Вообичаено , економската дебата периодов е фокусирана на анализа на предлог-буџетот, а годинава и темите за тоа како ковид-19 влијае врз економијата и преземените мерки од владата во врска со тоа го окупираат јавниот дискурс. Во заднината на оваа дебата, мачно се наметнува тезата дека финансиската стабилност била загрозена,