Posts

Економските политики во клинч

Image
  Тешко беше да се предвиди дека 2022 на економски план ќе биде полоша од 2021. Економијата во 2021 беше генерално добра, со раст околу потенцијалниот , по масивната рецесија во 2020. Ребалансирањето на понудата и побарувачката поради нарушените синџири на снабдување за време на и по пандемијата и недоволното производство на електрична енергија (од обновливи извори) во Европа почнаа да притискаат врз цените од летото 2021, но до крајот на годината доминантното убедување беше дека тие ценовни притисоци се главно од времен карактер и ќе исчезнат како што економијата ќе се нормализира. Во глобалните економски кругови, ризиците од значајни геополитички потреси врз економиите, од типот на руската инвазија врз Украина, останаа потценети. Во круговите на носителите на политиките, тие ризици беа дури и занемарени, што зачудува ако се има предвид дека разузнавачките информации говореле уште во октомври-ноември 2021 дека нападот врз Украина е извесен за крајот на февруари 2022. Оттука, шокирачк

Субвенција за Ринго Стар

Image
Во 1983 година, Ринго Стар аплицирал за субвенција за реставрација во износ од 500 фунти за да помогне да се поправат украсите на покривот и градината во неговата палата од 18 век. Локалниот окружен совет на Мејденхед и Виндзор гласал за да го одбие барањето на Ринго. Во 2021 година, нето вредноста на Ринго Стар се проценуваше на 350 милиони долари, што го прави 10-та најбогата рок ѕвезда во светот. Годинава, граѓаните и фирмите ќе добијат малку или воошто нема да добијат финансиска помош од владата сврзана со пандмијата, за првпат по нејзиниот удар во март 2020. Тогаш, владата, како и многу влади ширум светот, одговори на економската закана од пандемијата со финансиски пакет од историски обем. Проектираната вредност на тој пакет беше околу 1.1 милјарда евра, што прави 10% од бруто домашниот производ. Владата декларира, но не демонстрира, дека реализираната вредност била 850 милиони до една милјарда евра. Тоа секако не е точно. Ако ги собереме исплатите за разни мерки во готовина, пл

Дивиденда, два слоја и ровер

Image
  Со економските и социјалните последици од пандемијата со Ковид-19 се занимаваме скоро една година. Анализите, пресметките и дебатата се сведува на секторската шема на шокот, ефектот од пандемијата врз приходите на населението и фирмите, и субвенциите од државата за да се зачуваат работни места и да се спаси дел од доходот на населението. Така полека навлеговме во т.н. нова нормала која, барем во моментов, се карактеризира со неколку илјади изгубени работни места, обесхрабрени работници, поголема и почеста употреба на технологијата, и мал дел работници – претежно во занимања кои бараат поголеми вештини и стручност, кои канцелариите ги заменија со работа од дома, парцијално или целосно. Но, дел од ваквите трендови не се нови. Ковид-19 само забрза веќе-постоечки трендови, присутни во еден или друг облик долго време пред пандемијата. Оттука, новата нормала можеби и не е толку нова. Овде ќе елаборирам три вакви тренда сврзани со демографијата, пазарот на труд и технолошките промени. Д